วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ


ประวัติส่วนตัว   ชื่อ: นางสาวอัญธิกา ภูรุ่ง ชื่อเล่น ("เตย")
   เกิด: วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2538
   สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ  
   สถานะภาพ: โสด เป็นบุตร คนที่ 3 มีพี่ทั้งหมดน้อง 4 คน  
   ที่อยู่ปัจจุบัน: 19 หมู่3 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง 
   จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 เบอรโทรศัพท์ 0804755077
   E-mail: untika7@gmail.com
   อาหารที่ชอบ: ส้มตำ กระเพราหมูกรอบ
   ชอบสี: ดำ ขาว แดง  
   บิดาชื่อ: นายประสิทธ์ ภูรุ่ง สถานะหย่าร้าง ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพ: ทำนา
   มารดาชื่อ: นางกมลวรรณ ภูรุ่ง สถานะหย่าร้าง ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพ: ทำนา
   ประวัติการศึกษา:
            - สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านเวาะ
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
       ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเก